top of page
Tablet Design

Aktina kontakt

Direct mail services

Home: Welcome

Rozesílání dopisů čili direct mail

Direkt mail marketing funguje, ať si říká kdo chce co chce. Papírovým dopisům lidé věří. Jsou v dnešní digitální době vzácnější a nejspíš proto si je většina adresátů rozbalí a přečte. Řekněte, a my pro vás zařídíme vše od tisku až po doručení.

Každému šijeme dopis na míru

Personalizujeme celý obsah dopisu, ne jen jméno. V textu počítáme například s klientovou nákupní historii, zprávu zacílíme také podle věku, sociální skupiny, pohlaví, a řady další parametrů.

Poradíme vám, jaký dopis funguje

Doporučíme a vyrobíme dopisy všemožných tvarů a barev. Navrhneme vhodnou kvalitu papíru i to, jak by se měl dopis otevírat. Každého dokážeme zaujmout. Nikdy při tom ale nezapomínáme na efektivitu.

Poštovní operátor

Aktina kontakt, spol. s r.o.  poskytuje od roku 2022 poštovní služby, přičemž samotné doručení zásilek adresátovi může probíhat prostřednictvím doručovatelů České pošty, nebo První novinová společnost. Na území Slovenské republiky můžeme zajistit distribuci prostřednictvím Cromwell post.

Služby jsou určeny zejména pro společnosti s vyšším objemem podání a zadáním k následnému zpracování zásilek elektronickou cestou.

Poskytované služby

Poštovní distribuce nezapsaných / obyčejných zásilek do hmotnosti 100 g doručení zásilky příjemci v České republice. Kompletní specifikace služeb je uvedena v obchodních podmínkách.

Home: Services

Místo podání zásilek

Aktina kontakt, spol. s r.o.
Kodaňská 46/1441
101 00 Praha 10

Základní ceník služeb
viz Obchodní podmínky

Home: Text

Dokumenty ke stažení

Všeobecné poštovní podmínky

skupina, o, právník, discussing, dále, jeden, soud
Dokument s perem

Podací arch

Objednávka služeb

Žlutá obálka
Home: Soubory

Řešení sporů

Pokud Aktina Kontakt, spol. s r.o. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bezzbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v aktuálním znění.

Home: Text

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

Home: Contact
bottom of page